Meybod Ice House.sepehr seir

یخچال خشتی میبد (آثار ملی)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • یخچال خشتی میبد (آثار ملی)
  0 متر
 • اب انبار کلار
  63 متر
 • چاپارخانه میبد ( اثار ملی)
  75 متر
 • موزه زیلو میبد
  105 متر
 • کاروانسرای شاه عباسی میبد
  106 متر
 • موزه سفال میبد
  112 متر
 • کاروان سرای شاه عباسی
  115 متر
 • مسجد جامع میبد
  254 متر
 • نارین قلعه میبد
  675 متر
 • برج کبوتر خانه میبد
  1598 متر
 • کارگاه سفال میبد
  1667 متر
 • قلعه مهرجرد(اثار ملی)
  2100 متر
 • قلعه بارجین(اثار ملی)
  2498 متر
 • حمام سنتی یخدان
  2523 متر
 • بافت قدیمی روستای عقدا یزد
  8731 متر
 • خانه تاریخی سلامت
  8966 متر
 • منارجنبان خرانق اردکان
  9011 متر
 • کاروان سراو برج ارجنان(اثار ملی)
  9586 متر

دیدگاه ها و پرسش ها