Shapur Kazerun Cave.sepehr seir

غار شاپور کازرون

غار شاپور در انتهای تنگ چوگان و در چهار کیلومتری شهر بیشاپور در ارتفاع حدود 800 متری از سطح زمین قرار دارد و از 9 گذرگاه بزرگ و کوچک ،4 مسیر فرعی و 3 تالار تشکیل شده است .غار شاپور با دهانه ای 30 متر بزرگتر از 2 غار دیگر در وسط است .غار سمت چپ ،غار مادر شاپور و غار سمت راست ،غار مرمر نامیده میشود.در دهانه غار کتیبه سنگی وجود دارد که یکی از آن ها ترجمه کتیبه شاپور در نقش رجب است .در تالار اصلی تندیس شاپور یکم قرار گرفته ،مجسمه شاپور حدود 7 متر ارتفاع دارد و از یک ستون غول پیکر که در این غار وجود داشته تراشیده شده است.در این تندیس شاپور با جامه ای ساده و ظریف با کمربندی که ب دور کمر بسته و شمشیر حمایل کرده و دست راست تندیس بر کمر و دست چپ بر قبضه شمشمیر است .

جاذبه‌های گردشگری

 • غار شاپور کازرون
  0 متر
 • مجسمه شاپور اول
  553 متر
 • چشمه سر آب اردشیر
  4260 متر
 • معبد آناهیتا بیشابور
  4559 متر
 • آبشار حکیم باشی کازرون
  9235 متر
 • چشمه رنجان
  9649 متر

دیدگاه ها و پرسش ها