The ancient city of Bishapour.sepehr seir

شهر باستانی بیشاپور(ثبت ملی)

بیشاپور یکی از کهن ترین شهر های دارای تاریخ مکتوب شهر سازی،در 23 کیلومتری کازرون در کنار تنگ چوگان و رود شاپور در سال 267 میلادی به دستور شاپور اول ساسانی با 200 هکتار مساحت ساخته شده که در بخش شرقی و جنوبی توسط خندق ،در شمال توسط کوهستان و قلعه و در غرب توسط رودخانه شاپور محصور شده است.شهر بیشاپور با طرح شهرسازی رومی و مستطیل شکل و بصورت شطرنجی با دو خیابان اصلی ساخته شده که هر کدام از خیابان ها به یکی از دروازه های شهر منتهی میشده اما دروازه غربی ،ورودی اصلی شهر بوده است .شهر بیشاپور از دو بخش اصلی ،ارگ شاهی شامل معبد آناهیتا و تالار تشریفات و ایوان موزاییک و کاخ والرین و منطقه عامه نشین شامل خانه های مسکونی گرمابه وکاروانسرا تشکیل شده است.در شمال شهر آثار دوره ساسانی و در جنوب شهر ،آثار مربوط به دوره اسلامی گسترش دارد .

جاذبه‌های گردشگری

 • شهر باستانی بیشاپور(ثبت ملی)
  0 متر
 • چشمه رنجان
  6192 متر
 • آبشار حکیم باشی کازرون
  6323 متر
 • تنگه چوگان کازرون(ثبت ملی )
  6718 متر
 • معبد آناهیتا بیشابور
  7568 متر
 • چشمه سر آب اردشیر
  9127 متر

دیدگاه ها و پرسش ها