Shahdad -city

شهر شهداد

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

  • شهر شهداد
    0 متر
  • دریاچه ی فیروزه ای شهداد
    58 متر
  • آب انبار شهداد
    600 متر

دیدگاه ها و پرسش ها