Imam Reza-Cable Bridge

پل کابلی امام رضا

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • پل کابلی امام رضا
  0 متر
 • پاساژ های کادوس
  322 متر
 • کلیسای ارامنه آبادان
  904 متر
 • کلیسای سورت گاراپت
  904 متر
 • موزه بنزین خانه آبادان
  991 متر
 • پاساژ حاتم
  1135 متر
 • بازار روز آبادان
  1186 متر
 • مجتمع تجاری جزیره
  1257 متر
 • سینما رکس
  1259 متر
 • رستوران پاکستانی ها
  1364 متر
 • بازار ماهی فروشان آبادان
  1405 متر
 • بازار ته لنجی آبادان
  1458 متر
 • سیتی سنتر آبادان
  1489 متر
 • مجتمع تجاری الماس جنوب آبادان
  1502 متر
 • مسجد رنگونی ها در آبادان
  1531 متر
 • مسجد جامع رانگونی ها
  1531 متر
 • سینما نفت آبادان
  1534 متر
 • موزه کارآموزان
  1536 متر
 • بازارچه مرزی اروندکنار
  1542 متر
 • بازار شب آبادان
  1701 متر
 • موزه باستان شناسی آبادان
  1779 متر
 • موزه هنرهای معاصر آبادان
  1840 متر
 • بازار مرکزی آبادان
  1958 متر
 • بازار جمشید آباد
  2421 متر
 • موزه دفاع مقدس
  2704 متر
 • دبیرستان رازی
  3246 متر
 • موزه تنوع زیستی آبادان
  3870 متر
 • زیارتگاه سید عباس
  5041 متر
 • فرودگاه بین المللی آبادان
  6044 متر
 • مضیف حاج عبدالله
  6808 متر
 • رودخانه بهمنشر
  7916 متر
 • جزیره مینو
  8719 متر
 • مجتمع گردشگری جزیره مینو
  8719 متر

دیدگاه ها و پرسش ها