Turkmen-Sahara-Valley-Mountain

کوه های هزار دره ترکمن صحرا

ترکمن صحرا جلگه ای رسوبی که از عقب نشینی دریای خزر و تجمع رسوب های رودهای اترک و گرگان بوجود آمده و عریض ترین بخش جلگه های خزری در شمال شرقی ایران و شمال استان های گلستان و خراسان شمالی را در بر میگیرد و شامل استان های گلستان و خراسان شمالی را در بر میگیرد و شامل شهر های گنبد کاووس و بند ترکمن و اق قلا و مراوه تپه و کلاله و سیمین شهر و گمش تپه و نگین شهر و انبار آلوم و داشلی برون،بجنورد و  دره گز است.جانوران منطقه از انواع جانوران منطقه  نیمه دره گز است.جانوران منطقه از انواع جانوران منطقه نیمه بیابانی تا جنگلی شامل گرگ ،روباه و کفتار ،خرگوش ،موش صحرایی ،جوجه تیغی و مار و آهو در بخش شرقی و پرندگانی مثل اردک و غاز در مرداب ها  و چمنزار های مرطوب و کبوتر چاهی و گنجشک و سارو دراج در بخش جنوبی و تیره های مختلف شاهین و عقاب در شمال منطقه است.

جاذبه‌های گردشگری

 • کوه های هزار دره ترکمن صحرا
  0 متر
 • درخت گردوی فارسیان (جز بخشی)
  1328 متر
 • موزه مردم شناسی علی آباد کتول
  1328 متر
 • موزه مردم شناسی آزادشهر
  1328 متر
 • پل غزنوی
  1995 متر
 • پارک زیتون تپه
  2840 متر
 • آبشار لاشو
  5214 متر
 • امامزاده آق امام
  5781 متر
 • منطقه انجیر چشمه
  8808 متر
 • بقعه آق امام
  9535 متر
 • پارک شبنم نوده خاندوز
  9570 متر

دیدگاه ها و پرسش ها