Fennel Strait

تنگه رازیانه

تنگه رازیانه از پدیده های زمین شناسی دردامنه ارتفاعات  کبیرکوه است که دارای یک راه باستانی به روستای گنجه و روستای پاکل گراب و منطقه چنار باشی است.در شکاف تنگه ،آبی از سرچشمه های سراب گرو جریان دارد که در مقابل دیواره بلند 15 تا30 متری از جنس آهک با ترکیبات کربنات کلسیم تنگه ،ناچیز است.تنگه رازیانه به واسطه آب و هوای مناسب،زیستگاه گیاهان و جانوران ،گونه های مختلف پرندگان و خزندگان است.

جاذبه‌های گردشگری

  • تنگه رازیانه
    0 متر
  • گورستان چنار ایلام
    3138 متر

دیدگاه ها و پرسش ها