سپهرسیر

بازار لشگر آباد مرکز فلافل

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بازار لشگر آباد مرکز فلافل
  0 متر
 • خیابان لشکرآباد
  456 متر
 • راه آهن
  713 متر
 • مرکز خرید کیانپارس
  1114 متر
 • پل کابلی (پل هشتم)
  1282 متر
 • پارک هجرت اهواز
  1305 متر
 • مرکز نجوم اهواز
  1366 متر
 • گورستان سنگی تپه کوهساران
  1377 متر
 • موزه علم و طبیعت اهواز
  1558 متر
 • دانشگاه سه گوش اهواز
  1560 متر
 • دانشکده سه گوش
  1560 متر
 • خیابان نادری اهواز
  1920 متر
 • خانه ماپار اهواز
  2020 متر
 • پل معلق اهواز
  2037 متر
 • کاروانسرای معین التجار
  2150 متر
 • سرای عجم کاروانسرای کهن
  2224 متر
 • مرکز خرید کارون
  2235 متر
 • بازار کاوه اهواز
  2278 متر
 • پل سفید اهواز
  2340 متر
 • بازار عبدالحمید اهواز
  2360 متر
 • بازار امام خمینی اهواز
  2376 متر
 • اهواز
  2453 متر
 • کلیسای پروتستان شبان نیکو
  2869 متر
 • پل سیاه اهواز
  3054 متر
 • کلیسای سورت مسروپ اهواز
  3093 متر
 • آرامگاه علی ابن مهزیار
  3618 متر
 • آبشار اهواز(پل هفتم)
  3877 متر
 • بازار امام رضا اهواز
  4799 متر
 • مرکز خرید برج اهواز
  4972 متر
 • دشت سوسن
  5215 متر
 • حمام نفت سفید
  5806 متر
 • پل طبیعت کیانپارس
  5948 متر
 • مرکز خرید زهره اهواز
  7339 متر
 • سیتی سنتر مهزیار
  7743 متر
 • بازار صفا
  8275 متر
 • فرودگاه بین الملی اهواز
  9046 متر

دیدگاه ها و پرسش ها