bab aljavad

باب الجواد

درب باب الجواد

جاذبه‌های گردشگری

 • باب الجواد
  0 متر
 • باب الرضا
  0 متر
 • آرامگاه شیخ حر عاملی
  8 متر
 • حرم امام رضا (ثبت ملی)
  17 متر
 • مدرسه دودر
  31 متر
 • گنبد الله وردی خان
  56 متر
 • آرامگاه شیخ بهایی
  99 متر
 • مدرسه پریزاد
  113 متر
 • مسجد گوهرشاد
  131 متر
 • سقاخانه اسماعیل طلا
  156 متر
 • مجموعه موزه استان قدس رضوی{موزه سکه،موزه کتاب و قرآن،خود موزه استان قدس}
  165 متر
 • موزه فرش مشهد
  166 متر
 • حمام مهدی قلی بیک مشهد
  195 متر
 • بست شیخ طوسی
  201 متر
 • موزه قرآن
  252 متر
 • آرامگاه شیخ طبرسی
  258 متر
 • مدرسه میرزا جعفر
  310 متر
 • آرامگاه پیر پالاندوز (ثبت ملی)
  311 متر
 • مدرسه نواب
  391 متر
 • خانه اردکانی مشهد (ثبت ملی)
  408 متر
 • حمام شاه مشهد (موزه مردم شناسی مشهد) (ثبت ملی)
  424 متر
 • موزه مردم شناسی مشهد
  424 متر
 • مدرسه عباسقلی خان
  447 متر
 • خانه امیری
  531 متر
 • بازار رضا مشهد
  538 متر
 • گنبد خشتی مشهد (ثبت ملی)
  558 متر
 • خانه توکلی مشهد (ثبت ملی)
  558 متر
 • خانه تاریخی داروغه مشهد (ثبت ملی)
  599 متر
 • خانه مسکونی بلخاست
  619 متر
 • خانه غفوری
  656 متر
 • خانه موسوی مشهد
  790 متر
 • مرکز خرید آرمان
  884 متر
 • باغ نادری
  893 متر
 • آرامگاه نادرشاه افشار (ثبت ملی)
  895 متر
 • موزه نادری مشهد
  896 متر
 • آرامگاه کلنل پسیان
  905 متر
 • خانه کوزه کنانی (ثبت ملی)
  916 متر
 • خانه پیشه وران
  1126 متر
 • شهربازی هپی لند
  1179 متر
 • گنبد سبز مشهد (ثبت ملی)
  1188 متر
 • پارک میرزا کوچک خان
  1234 متر
 • بوستان وحدت ( پارک وحدت)
  1282 متر
 • بازار هفده شهریور
  1327 متر
 • مرکز خرید آسمان
  1334 متر
 • پاساژ قائم
  1381 متر
 • پارک باغ ملی
  1434 متر
 • مسجد جامع حنفی
  1470 متر
 • خانه ملک مشهد (ثبت ملی)
  1498 متر
 • موزه حوض خانه هزار دستان
  1583 متر
 • کلیسای مسروپ مقدس (ثبت ملی)
  1638 متر
 • فرهنگسرای بهشت (ثبت ملی)
  1679 متر
 • باغ خونی (ثبت ملی)
  1700 متر
 • نمایشگاه دائمی بنیاد شهید
  1701 متر
 • بوستان پریا
  1756 متر
 • کمپ بابا قدرت
  1837 متر
 • راه آهن
  2060 متر
 • بوستان رستگار مقدم
  2181 متر
 • پردیس سینمایی هویزه
  2248 متر
 • زیست خاور
  2775 متر
 • خانه رجایی مشهد
  3007 متر
 • گورستان ارامنه مشهد
  3566 متر
 • پایانه مسافربری مشهد
  3614 متر
 • شهربازی سرزمین بازی ها
  3848 متر
 • شهر بازی سر پوشیده سمگاه
  3853 متر
 • باغ گیاه شناسی مشهد
  3888 متر
 • پاساژ قسطنطنیه مشهد
  4221 متر
 • مسجد 72 تن (ثبت ملی)
  4296 متر
 • مرکز خرید خورشید
  4381 متر
 • بازار بزرگ اطلس
  4382 متر
 • برج سلمان مشهد
  4479 متر
 • بوستان بسیج
  4506 متر
 • پایانه مسافربری سرخس
  4637 متر
 • بلوار احمدآباد
  4696 متر
 • گرمابه گلشن
  4884 متر
 • پارک کوهسنگی مشهد
  5051 متر
 • پارک جنگلی طرق
  5106 متر
 • موزه بزرگ خراسان رضوی
  5284 متر
 • مجتمع فرهنگی آیه ها
  5298 متر
 • موزه آب مشهد
  5648 متر
 • پارک محله خیبر
  5726 متر
 • پارک حجاب مشهد
  5766 متر
 • شهربازی سیمرغ مشهد
  5855 متر
 • باشگاه کودک و آینده
  5859 متر
 • پارک ارم مشهد
  5888 متر
 • پل شاهی
  6073 متر
 • مقبره خواجه ربیع (ثبت ملی)
  6196 متر
 • مرکز خرید پروما
  6220 متر
 • مجتمع بزرگ پاژ
  6253 متر
 • تونل بادصبا
  6304 متر
 • باغ پرندگان مشهد
  6519 متر
 • پارک تفریحی سرزمین خورشید
  6573 متر
 • مرکز خرید کاسپین
  6612 متر
 • متجمع تجاری وصال
  6613 متر
 • پارک علمی پروفسور بازیما
  6641 متر
 • مرکز خرید مروارید گوهرشاد
  6665 متر
 • شهربازی سرزمین عجایب
  6688 متر
 • مجتمع تجاری الماس شرق
  6691 متر
 • سیرک بین المللی کاردینال{آفتاب}
  6722 متر
 • بازار بین المللی خیام مشهد
  6775 متر
 • پارک ساحلی آفتاب
  6848 متر
 • فرودگاه
  7005 متر
 • دریاچه مصنوعی مشهد
  7709 متر
 • شهر بازی و پارک ملت مشهد
  7861 متر
 • کوه های خلج
  7865 متر
 • مجتمع تجاری کیان سنتر1
  8010 متر
 • مجمع تجاری کیان سنتر2
  8062 متر
 • پارک پردیس قائم
  8491 متر
 • مشهد میرزا کوچک خان
  9083 متر
 • پارک موزه علوم زمین مشهد
  9263 متر

دیدگاه ها و پرسش ها