سپهرسیر

کاشان

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • کاشان
  0 متر
 • مرکز خرید شفق کاشان
  3815 متر
 • موزه ملی کاشان
  4663 متر
 • کاشان مال
  4707 متر
 • حمام فین کاشان
  4775 متر
 • باغ فین (ثبت ملی) (ثبت یونسکو)
  4848 متر
 • تپه سیلک (ثبت ملی)
  5663 متر
 • خانه تاریخی بهی
  5699 متر
 • جمعه بازار کاشان
  6641 متر
 • خانه موزه عروسک و اسباب بازی کاشان
  8663 متر
 • جوشقان قالی
  8723 متر
 • خانه عامری های کاشان
  8736 متر
 • خانه تاریخی بروجردی ها (ثبت ملی)
  8736 متر
 • خانه تاریخی تاج
  8831 متر
 • خانه تاریخی طباطبایی ها (ثبت ملی)
  8946 متر
 • حمام سلطان امیر احمد (ثبت ملی)
  9038 متر
 • مسجد جامع کاشان (ثبت ملی)
  9115 متر
 • خانه تاریخی احسان (ثبت ملی )
  9148 متر
 • مسجد مدرسه سلطانی
  9226 متر
 • مسجد و مدرسه آقا بزرگ (ثبت ملی)
  9274 متر
 • بقعه خواجه تاج الدین
  9300 متر
 • بازار کاشان
  9483 متر
 • بازار تاریخی کاشان
  9565 متر
 • بازار صفویه کاشان
  9587 متر
 • تیمچه امین آلدوله (ثبت ملی)
  9605 متر
 • مجتمع تجاری سبز کاشان
  9658 متر
 • خانه عباسی ها
  9750 متر
 • مسجد صفوی میرعماد
  9901 متر

دیدگاه ها و پرسش ها