آرامگاه سهراب سپهری

آرامگاه سهراب سپهری(مشهد اردهال)

:سهراب سپهری زاده 14 مهر 1307،در گذشته 1 اردیبهشت 1359 خورشیدی در تهران ،شاعر و نویسنده و نقاش معاصر بود.شعر های سهراب به زبان های انگلیسی و فرانسوی و اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شده است.بر قبر وی در ابتدا کاشی فیروزه ای نصب شده و پس از چندین بار سنگ قبر وی تعویض و در سال 1387 خورشیدی سنگ بزرگ سیاه رنگی بر مزار قرار گرفته است.

جاذبه‌های گردشگری

  • آرامگاه سهراب سپهری(مشهد اردهال)
    0 متر
  • امامزاده مشهد اردهال(سلطان علی ابن محمد باقر)
    2313 متر

دیدگاه ها و پرسش ها