سپهرسیر

چکل آتشان

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • چکل آتشان
  0 متر
 • آبشار کلیره
  2813 متر
 • آبشار کیمون
  2813 متر
 • جنگل نارنجلو
  3790 متر
 • پل محمد حسن خان (ثبت ملی)
  4580 متر
 • کاخ سلطنتی بابل
  5754 متر
 • موزه بابل (ثبت ملی)
  6500 متر
 • مسجد جامع بابل (ثبت ملی)
  6679 متر
 • مسجد چهارسوق بابل (ثبت ملی)
  7123 متر
 • امامزاده قاسم بابل (ثبت ملی)
  7360 متر
 • تالاب حیدر کلا
  9741 متر

دیدگاه ها و پرسش ها