koshadasi tour

پرینه | Perine

پرینه یکی دیگر از جاذبه های کوش آداسی است که در کنار منظزه ی کوهستانی محیط زیست طبیعی و همچنین بازمانده های تمدن هلینمی که از تمدن یونانیان به جای مانده است، یکی از دیدنی ترین جاذبه های موجود در کوش آداسی است.

جاذبه‌های گردشگری

  • پرینه | Perine
    0 متر

دیدگاه ها و پرسش ها