Golestan Dam, Mashhad

بند گلستان مشهد (ثبت ملی)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بند گلستان مشهد (ثبت ملی)
  0 متر
 • سد گلستان
  13 متر
 • امامزادگان یاسر و ناصر
  1610 متر
 • باغ وکیل آباد مشهد
  2030 متر
 • باغ وحش وکیل آباد مشهد
  2184 متر
 • کوهستان پارک شادی
  2438 متر
 • کارتینگ ارشاد مشهد
  3442 متر
 • سرزمین موج های خروشان
  3549 متر
 • کارتینگ جام جم
  3732 متر
 • نمایشگاه بین المللی
  4015 متر
 • بوستان سنگی کمر مقبولا (ثبت ملی)
  4608 متر
 • بازار بعثت
  4977 متر
 • پارک گل ها
  5088 متر
 • طرقبه
  5143 متر
 • بام مشهد
  6130 متر
 • باغ وحش دهیوالا
  6155 متر
 • پارک خورشید
  6198 متر
 • کلوپ پاندا
  6229 متر
 • قصر خورشید
  6429 متر
 • کارالند
  6477 متر
 • منطقه چالیدره
  6506 متر
 • مجتمع کوهسر
  6589 متر
 • اتاق فرار نیو
  6672 متر
 • سد چالیدره
  6772 متر
 • بوستان مینیاتوری مشهد
  7203 متر
 • پیست موتور سواری
  7914 متر
 • پارک موزه علوم زمین مشهد
  8348 متر
 • مشهد میرزا کوچک خان
  8382 متر
 • پردیس سینمایی سیمرغ
  8595 متر
 • روستای جاغرق
  9594 متر
 • پارک آبی سرزمین موجهای آبی
  9878 متر
 • شهر بازی و پارک ملت مشهد
  9929 متر

دیدگاه ها و پرسش ها