Jagharq village

روستای جاغرق

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • روستای جاغرق
  0 متر
 • سد چالیدره
  2861 متر
 • منطقه چالیدره
  3121 متر
 • قصر خورشید
  3308 متر
 • دره ارغوان
  4316 متر
 • باغ وحش دهیوالا
  4578 متر
 • طرقبه
  4692 متر
 • بازار بعثت
  4787 متر
 • روستای کلاته آهن
  5188 متر
 • روستای نغندر طرقبه
  5215 متر
 • بوستان سنگی کمر مقبولا (ثبت ملی)
  6038 متر
 • امامزادگان یاسر و ناصر
  8065 متر
 • روستای کنگ
  8797 متر
 • آبشار کنگ
  8820 متر
 • روستای سر آسیاب
  9578 متر
 • بند گلستان مشهد (ثبت ملی)
  9594 متر
 • سد گلستان
  9607 متر
 • روستای ابرده
  9653 متر
 • شهر رویایی پدیده شاندیز
  9698 متر
 • شاندیز
  9870 متر

دیدگاه ها و پرسش ها