چشمه آب گرم بزمان

چشمه های منطقه بزمان به علت خواص درمانی و گرم بودن از مدت ها قبل شناخته شده ومشهور به بیمارستان بوده اند. در منطقه بزمان جمعاً حدود16 دهنه چشمه آبگرم وجود دارد این چشمه ها در دامنه جنوبی قسمت شرقی جبال بارز از منطقه بزمان تا هودیان از زمین خارج شده واهالی ضمن استفاده بهداشت وشرب جهت آبیاری زمین های کشاورزی وباغات از آنها استفاده می نمایند.

جاذبه‌های گردشگری

  • چشمه آب گرم بزمان
    0 متر
  • چشمه آب گرم بزمان دو
    9415 متر
  • چشمه آب گرم مکسان
    9415 متر

دیدگاه ها و پرسش ها