chabahar waterfront pier-sepehrseir

اسکله کنارک

اسکله کنارک با موج شکن و جاده ای با 3ممیز7 کیلومتر طول با دسترسی به اقیانوس هند ،باظرفیت 60 هزار تن در سال تخلیه ابزیان،بزرگترین اسکله صیادی ایران است .لنج های بزرگ،رنگی و قایق های صیادی پس از صید های طولانی در اقیانوس هند تخلیه صید در این پهلوگیری میکنند.

جاذبه‌های گردشگری

  • اسکله کنارک
    0 متر
  • بازار کنارک (لته بازار)
    3773 متر
  • تالاب لیپار
    5508 متر

دیدگاه ها و پرسش ها