آبشار کنگ

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • آبشار کنگ
  0 متر
 • روستای کنگ
  35 متر
 • رودخانه زشک
  2427 متر
 • روستای زشک
  3034 متر
 • روستای نغندر طرقبه
  7761 متر
 • روستای ابرده
  8363 متر
 • روستای جاغرق
  8820 متر
 • دره ارغوان
  9369 متر

دیدگاه ها و پرسش ها