Sar Asyab village

روستای سر آسیاب

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • روستای سر آسیاب
  0 متر
 • شاندیز
  1829 متر
 • شهر رویایی پدیده شاندیز
  2062 متر
 • پیست موتور سواری
  5615 متر
 • روستای نغندر طرقبه
  5764 متر
 • روستای ابرده
  6291 متر
 • بوستان سنگی کمر مقبولا (ثبت ملی)
  7479 متر
 • سد چالیدره
  8796 متر
 • منطقه چالیدره
  8825 متر
 • سرزمین موج های خروشان
  9155 متر
 • کارتینگ جام جم
  9320 متر
 • نمایشگاه دائمی محیط زیست
  9373 متر
 • روستای جاغرق
  9578 متر
 • قصر خورشید
  9982 متر

دیدگاه ها و پرسش ها