Village of four seasons

روستای چهار فصل

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • روستای چهار فصل
  0 متر
 • موزه نان مشهد
  4395 متر
 • نمایشگاه دائمی محیط زیست
  4427 متر
 • قبرستان عاشقان
  7143 متر
 • بقعه هارونیه (گنبد هارونیه) (ثبت ملی)
  8613 متر
 • پیست موتور سواری
  8648 متر
 • قلعه حاجی تراب
  9058 متر
 • آرامگاه باغ مزار
  9589 متر
 • موزه توس
  9623 متر
 • آرامگاه فردوسی (ثبت ملی)
  9665 متر

دیدگاه ها و پرسش ها