Four arches of Horeh interval

چهار طاقی بازه هوره (ثبت ملی)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

  • چهار طاقی بازه هوره (ثبت ملی)
    0 متر
  • آتشکده بازه هور
    2183 متر
  • قلعه دختر بازه هوره
    2631 متر

دیدگاه ها و پرسش ها