The historic village of Page

روستای تاریخی پاژ

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

  • روستای تاریخی پاژ
    0 متر
  • میل اخنگان مشهد (ثبت ملی)
    7001 متر

دیدگاه ها و پرسش ها