New Castle-village-sepehrseir

روستای قلعه نو

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • روستای قلعه نو
  0 متر
 • گورستان قلعه نو
  22 متر
 • دهانه غلامان(ثبت ملی)
  3181 متر
 • قلعه کهک کهزاد زابل(ثبت ملی)
  6753 متر
 • دریاچه چاه نیمه
  6812 متر
 • زاهدان کهنه
  8586 متر

دیدگاه ها و پرسش ها