Salmanzadeh-Bazaar-sepehrseir

بازار سلمان زاده

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بازار سلمان زاده
  0 متر
 • مجتمع تجاری هامون زاهدان
  201 متر
 • بازار بزرگ موبایل زاهدان
  225 متر
 • خانه ابویی زاهدان(ثبت ملی)
  381 متر
 • پاساژ قائم زاهدان
  401 متر
 • پاساژ لیپار زاهدان
  443 متر
 • بازارچه تاریخی سرپوشیده زاهدان
  481 متر
 • بازار حافظ زاهدان
  506 متر
 • موزه پست و ارتباطات(ثبت ملی)
  578 متر
 • پاساژ مهستان زاهدان
  633 متر
 • حسینیه یزدی ها زاهدان
  648 متر
 • پاساژ گلستان زاهدان
  1482 متر
 • بازار رسولی
  1637 متر
 • مسجد جامع مکی
  1752 متر
 • کوه اشتران زاهدان
  1844 متر
 • موزه منطقه ای جنوب شرق ایران
  1939 متر
 • موزه مردم شناسی زاهدان
  1946 متر
 • خانقاه زاهدان(ثبت ملی)
  1971 متر
 • مسجد فیض الرحمان(ثبت ملی)
  2449 متر
 • بازار مشترک زاهدان
  2936 متر
 • مسجد زرنج
  3483 متر
 • دوشنبه بازار زاهدان
  3636 متر
 • کتابخانه استاد کامبوزیا
  4071 متر
 • مسجد شاه علی
  4103 متر
 • فرودگاه زاهدان
  4439 متر
 • خانه شمس(ثبت ملی)
  6300 متر

دیدگاه ها و پرسش ها