Zahedan-Abu-House

خانه ابویی زاهدان(ثبت ملی)

خانه ابویی متعلق به زعیم ابویی از کارمندان وزارت دادگستری وقت بوده در سال 1272 خورشیدی توسط معماران یزدی در زمینی به مساحت 813 متر مربع و با زیربنای 483متر مربع از آجر و خشت خام ساخته شده است.درساخت عمارت،عناصر معماری یزدی و همچنین و همچنین عناصر بومی و سنتی منطقه با هم ترکیب شده و عمارت با شکوهی را در بافت تاریخی زاهدان از خود برجای گذاشته اند.

جاذبه‌های گردشگری

 • خانه ابویی زاهدان(ثبت ملی)
  0 متر
 • پاساژ لیپار زاهدان
  64 متر
 • حسینیه یزدی ها زاهدان
  324 متر
 • پاساژ مهستان زاهدان
  341 متر
 • بازار بزرگ موبایل زاهدان
  352 متر
 • بازار حافظ زاهدان
  365 متر
 • موزه پست و ارتباطات(ثبت ملی)
  377 متر
 • بازار سلمان زاده
  381 متر
 • مجتمع تجاری هامون زاهدان
  422 متر
 • پاساژ قائم زاهدان
  436 متر
 • بازارچه تاریخی سرپوشیده زاهدان
  439 متر
 • پاساژ گلستان زاهدان
  1168 متر
 • بازار رسولی
  1346 متر
 • مسجد جامع مکی
  1521 متر
 • موزه منطقه ای جنوب شرق ایران
  1572 متر
 • موزه مردم شناسی زاهدان
  1579 متر
 • کوه اشتران زاهدان
  1713 متر
 • خانقاه زاهدان(ثبت ملی)
  2188 متر
 • مسجد فیض الرحمان(ثبت ملی)
  2609 متر
 • بازار مشترک زاهدان
  3136 متر
 • دوشنبه بازار زاهدان
  3256 متر
 • مسجد زرنج
  3276 متر
 • مسجد شاه علی
  4086 متر
 • فرودگاه زاهدان
  4164 متر
 • کتابخانه استاد کامبوزیا
  4310 متر
 • خانه شمس(ثبت ملی)
  6058 متر

دیدگاه ها و پرسش ها