Zabol Wrist Windmill-sepehrseir

آسیاب بادی مچی زابل

یکی از مهم‌ترین آسیاب‌‌های بادی سیستان، آسیاب بادی مچی است که در نزدیکی تعدادی از مهم‌ترین جاهای دیدنی زابل، نظیر قلعه رستم و قلعه مچی قرار دارد. هرچند از قدمت آن اطلاعات دقیقی در دست نیست؛ معماری آن بی‌گمان نشان از عمر بسیارش دارد. با کجارو همراه باشید و بیشتر درباره آسیاب‌های بادی سیستان، به‌خصوص آسیاب بادی مچی بخوانید

جاذبه‌های گردشگری

 • آسیاب بادی مچی زابل
  0 متر
 • قلعه مچی(ثبت ملی)
  17 متر
 • قلعه رستم زابل(ثبت ملی)
  2893 متر
 • قلعه ترقون
  3014 متر

دیدگاه ها و پرسش ها