Shah-Ali-Mosque

مسجد شاه علی

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • مسجد شاه علی
  0 متر
 • مسجد زرنج
  2074 متر
 • بازار مشترک زاهدان
  2329 متر
 • کوه اشتران زاهدان
  2459 متر
 • خانقاه زاهدان(ثبت ملی)
  2751 متر
 • مسجد جامع مکی
  2901 متر
 • خانه شمس(ثبت ملی)
  3792 متر
 • مجتمع تجاری هامون زاهدان
  3902 متر
 • پاساژ لیپار زاهدان
  4066 متر
 • خانه ابویی زاهدان(ثبت ملی)
  4086 متر
 • بازار سلمان زاده
  4103 متر
 • بازار بزرگ موبایل زاهدان
  4299 متر
 • حسینیه یزدی ها زاهدان
  4329 متر
 • پاساژ مهستان زاهدان
  4379 متر
 • بازار حافظ زاهدان
  4450 متر
 • موزه پست و ارتباطات(ثبت ملی)
  4458 متر
 • پاساژ قائم زاهدان
  4463 متر
 • بازارچه تاریخی سرپوشیده زاهدان
  4505 متر
 • موزه مردم شناسی زاهدان
  4801 متر
 • موزه منطقه ای جنوب شرق ایران
  4803 متر
 • پاساژ گلستان زاهدان
  4915 متر
 • دوشنبه بازار زاهدان
  4968 متر
 • بازار رسولی
  5131 متر
 • مسجد فیض الرحمان(ثبت ملی)
  6497 متر
 • فرودگاه زاهدان
  7637 متر
 • کتابخانه استاد کامبوزیا
  7870 متر

دیدگاه ها و پرسش ها