Taftan Saravan Mountain-sepehrseir

کوه تفتان سراوان

اثر طبیعی ملی تفتان یا چهل تن با مساحتی بالغ بر 218 هکتار با ارتفاع آتشفشان نیمه فعال ار سطح آب های آزاد 4050 متر و نسبت به دشت های اطراف حدود 2000متر است و دارای 4 قله کوه زیارت،قلعه آتشفشانی مادرکوه،صبح کوه و نرکوه است.گوگردی بودن منطقه مانع از پیدایش شرایط زیست گیاهی و جانوری شده است.حیواناتی روباه،شغال ،گرگ و کبک که گهگاهی در این منطقه دیده میشوند.مردم منطقه زندگی عشایری توام با زندگی روستایی دارند و تابستان کوچ میکنند و در سیاه چادرهایشان بنام پلاس که از موی بز و کرک ساخته میشود،زندگی میکنند.

جاذبه‌های گردشگری

  • کوه تفتان سراوان
    0 متر
  • قبرستان هفتاد ملا(ثبت ملی)
    9469 متر

دیدگاه ها و پرسش ها