dream city of the Shandiz_ phenomenon

شهر رویایی پدیده شاندیز

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • شهر رویایی پدیده شاندیز
  0 متر
 • شاندیز
  323 متر
 • روستای سر آسیاب
  2062 متر
 • روستای ابرده
  4340 متر
 • روستای نغندر طرقبه
  5040 متر
 • پیست موتور سواری
  7678 متر
 • بوستان سنگی کمر مقبولا (ثبت ملی)
  8857 متر
 • سد چالیدره
  9521 متر
 • منطقه چالیدره
  9605 متر
 • روستای جاغرق
  9698 متر

دیدگاه ها و پرسش ها