Aladagh Lar mountains of Tabriz-sepehrseir

کوه های آلاداغ لار تبریز

کوه های آلاداغلار و کوه ها و تپه های بارنگ های قرمز و زرد و نارجی و سفید و قهوه ای با قدمت 15 میلیون سال در حدود 70 کیلومتر از زنجان تا اهرکشیده شده اند.حوضچه های رسوبات آهنی در زیر کوه ها و ترکیب املاح با خاک ؛باعث رنگی شده کوه ها شده است.عنصر آهن موجود در خاک کوه ها در تماس با اکسیژن هوا،اکسید و باعث تثبیت رنگ قرمز شده و رنگ سبز نیز دلیلی بر وجود ماده معدنی مس است .رنگ سفید نیز بخاطر وجود سیلیکات ها و نمک در خاک است.کوه های رنگی فقط در چند نقطه از دنیا نظیر ژئوپارک ژانکی در چین و کوه های آسانگیت در پرو وجود دارد دارند.خانه های روستا های اطراف این کوه ها نیز از خاک منطقه ساخته و رنگین است.

جاذبه‌های گردشگری

  • کوه های آلاداغ لار تبریز
    0 متر

دیدگاه ها و پرسش ها