سپهرسیر

مجموعه عبدالصمد اصفهانی

شیخ نور الدین عدالصمدبن علی اصفهانی نطنزی از ماشیخ و اقطاب صوفیه در سده هفتم هجری است .بقعه و خانقاه شیخ در شمار ابنیه و عمارت ممتاز اوایل سده هشتم درکنار مسجد جامع نطنز ساخته شده است.بقعه یا آرامگاه شیخ نورالدین عبدالصمد نطنزی ،دارای گنبدی هشت وجهی مخروطی شکل دوجداره یا دو پوسته است که جداره بیرونی آن از آجر و کاشی های فیروزه ای ساخته شده و جدار داخل آن مقرنس کاری گچی منحصر به فردی دارد .در قسمت مقرنس کاری گچی منحصر به فردی دارد .در قسمت قاعده گنبد کتیبه ای بصورت گچبری برجسته به خط ثلث بر زمنیه گل و بوته کار شده است.سردرب خانقاه چشم نوازترین قسمت مجموعه ،با طرح های گوناگون کاشی کاری شده است .کاشی کاری های فیروزه ای رنگ و لاجوردی و مقرنس کاری برای تزئینات دربیشتر قسمت های بنا استفاده شده که نمونه ای از تزئینات مرتفع و کبودرنگ دوره مغول است.

جاذبه‌های گردشگری

 • مجموعه عبدالصمد اصفهانی
  0 متر
 • مسجد جامع نطنز (ثبت ملی )
  10 متر
 • درختان چنار کهنسال مسجد ابوالفضل بادبر (ثبت ملی )
  43 متر
 • مسجد میر نطنز
  422 متر
 • امامزاده عبدالله(ع)
  635 متر
 • آتشکده نطنز
  878 متر
 • محله افوشته
  2156 متر
 • گنبد باز
  2379 متر
 • آتشکده هارپاک (ثبت ملی)
  6348 متر

دیدگاه ها و پرسش ها