Mashhad Shahid Hasheminejad Airport

فرودگاه

فرودگاه

جاذبه‌های گردشگری

 • فرودگاه
  0 متر
 • پارک جنگلی طرق
  2814 متر
 • باغ گیاه شناسی مشهد
  4002 متر
 • خانه رجایی مشهد
  4190 متر
 • بازار بزرگ اطلس
  4885 متر
 • پایانه مسافربری سرخس
  5041 متر
 • کمپ بابا قدرت
  5195 متر
 • بوستان پریا
  5343 متر
 • شهر بازی سر پوشیده سمگاه
  5544 متر
 • شهربازی سرزمین بازی ها
  5568 متر
 • خواجه اباصلت
  5601 متر
 • پایانه مسافربری مشهد
  5644 متر
 • پاساژ قائم
  5670 متر
 • مرکز خرید آسمان
  5712 متر
 • بازار هفده شهریور
  5739 متر
 • کوه های خلج
  5807 متر
 • باغ خونی (ثبت ملی)
  5813 متر
 • پارک میرزا کوچک خان
  5909 متر
 • مرکز خرید آرمان
  6251 متر
 • بوستان وحدت ( پارک وحدت)
  6333 متر
 • خانه مسکونی بلخاست
  6420 متر
 • خانه غفوری
  6424 متر
 • خانه توکلی مشهد (ثبت ملی)
  6491 متر
 • خانه امیری
  6492 متر
 • مدرسه عباسقلی خان
  6594 متر
 • مسجد جامع حنفی
  6596 متر
 • بازار رضا مشهد
  6670 متر
 • بوستان رستگار مقدم
  6697 متر
 • موزه قرآن
  6756 متر
 • خانه تاریخی داروغه مشهد (ثبت ملی)
  6778 متر
 • آرامگاه پیر پالاندوز (ثبت ملی)
  6800 متر
 • خانه اردکانی مشهد (ثبت ملی)
  6808 متر
 • موزه فرش مشهد
  6841 متر
 • مجموعه موزه استان قدس رضوی{موزه سکه،موزه کتاب و قرآن،خود موزه استان قدس}
  6842 متر
 • آرامگاه شیخ بهایی
  6911 متر
 • مسجد گوهرشاد
  6966 متر
 • آرامگاه شیخ حر عاملی
  7002 متر
 • باب الجواد
  7005 متر
 • باب الرضا
  7005 متر
 • گنبد الله وردی خان
  7015 متر
 • حرم امام رضا (ثبت ملی)
  7019 متر
 • مدرسه دودر
  7034 متر
 • مدرسه میرزا جعفر
  7048 متر
 • مدرسه پریزاد
  7073 متر
 • حمام مهدی قلی بیک مشهد
  7080 متر
 • موزه مردم شناسی مشهد
  7110 متر
 • سقاخانه اسماعیل طلا
  7111 متر
 • حمام شاه مشهد (موزه مردم شناسی مشهد) (ثبت ملی)
  7118 متر
 • گنبد خشتی مشهد (ثبت ملی)
  7159 متر
 • آرامگاه شیخ طبرسی
  7160 متر
 • بست شیخ طوسی
  7202 متر
 • گنبد سبز مشهد (ثبت ملی)
  7272 متر
 • کلیسای مسروپ مقدس (ثبت ملی)
  7279 متر
 • مدرسه نواب
  7392 متر
 • خانه ملک مشهد (ثبت ملی)
  7411 متر
 • خانه موسوی مشهد
  7424 متر
 • شهربازی هپی لند
  7433 متر
 • خانه پیشه وران
  7644 متر
 • پارک باغ ملی
  7727 متر
 • باغ نادری
  7875 متر
 • خانه کوزه کنانی (ثبت ملی)
  7875 متر
 • آرامگاه نادرشاه افشار (ثبت ملی)
  7878 متر
 • موزه نادری مشهد
  7879 متر
 • آرامگاه کلنل پسیان
  7899 متر
 • گرمابه گلشن
  7970 متر
 • موزه حوض خانه هزار دستان
  8012 متر
 • پارک محله خیبر
  8091 متر
 • فرهنگسرای بهشت (ثبت ملی)
  8153 متر
 • نمایشگاه دائمی بنیاد شهید
  8237 متر
 • مجتمع فرهنگی آیه ها
  8244 متر
 • زیست خاور
  8465 متر
 • پردیس سینمایی هویزه
  8470 متر
 • بوستان بسیج
  8481 متر
 • پارک طبیعی هفت حوض
  8566 متر
 • دره هفت حوض
  8594 متر
 • راه آهن
  8754 متر
 • پارک کوهسنگی مشهد
  9373 متر
 • پارک ارم مشهد
  9453 متر
 • موزه بزرگ خراسان رضوی
  9513 متر
 • خواجه مراد مشهد
  9643 متر
 • پاساژ قسطنطنیه مشهد
  9961 متر

دیدگاه ها و پرسش ها