سپهرسیر

بازار سنتی کرمانشاه

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بازار سنتی کرمانشاه
  0 متر
 • پارک جنگلی طاق بستان
  17 متر
 • تنگه چلوبر
  5957 متر
 • فرودگاه کرمانشاه
  6236 متر
 • بازار روز گل ها
  8820 متر
 • غار قبه
  9394 متر
 • پاساژ آنجلس
  9546 متر
 • پل بیستون کرمانشاه
  9827 متر

دیدگاه ها و پرسش ها