Park-jangali-tagh-bostan

پارک جنگلی طاق بستان

محوطه تاریخی طاق بستان در دامنه کوه و در کنار چشمه ای دائمی در شمال شرق شهر کرمانشاه واقع شده است در این محوطه ،آثاری از دوره ساسانی وجود دارد که شامل سنگ نگاره اردشیر دوم و دو ایوان سنگی به نام های ایوان کوچک و بزرگ است .ایوان بزرگ مهمترین اثر در طاق بستان ،به شکل فضای مستطیلی به عرض 7ممیز85 متر و عمق 7ممیز65 متر و ارتفاع آن 11ممیز90 متر است.برنمای ایوان،بر روی جرز های دو طرف مدخل ورودی ،درخت خیالی نقش شده و در مرکز قوس ایوان هلالی قرار دارد که دو رشته روبان افراشته دارد.در لچکی های ایوان نیز نقش دو الهه بال دار نیکه دیده میشود که هر کدام از آن ها دریک دسته حلقه روبان دار و در دست دیگر ،جامی پر از مروارید دارند.دیوار انتهای ایوان به دو بخش تقسیم شده است.بخش بالای صحنه تاج ستانی شاه ساسانی را نشان میدهد و در بخش پایینی نیز سوارکاری شده است که پوشش و ادوات شاهان ساسانی را نشان میدهد .در سمت چپ شاه ،پیکره آناهیتا ،با صورت و بدنی تمام رخ نقش شده که بر روی سکویی ایستاده و در دست چپ او سبوی آب و در دست راستش حلقه روبان دار که به طرف شاه دراز کرده است.

جاذبه‌های گردشگری

 • پارک جنگلی طاق بستان
  0 متر
 • بازار سنتی کرمانشاه
  17 متر
 • تنگه چلوبر
  5971 متر
 • فرودگاه کرمانشاه
  6239 متر
 • بازار روز گل ها
  8827 متر
 • غار قبه
  9405 متر
 • پاساژ آنجلس
  9553 متر
 • پل بیستون کرمانشاه
  9824 متر

دیدگاه ها و پرسش ها