مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان

مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)

مدرسه و کاروانسرای گنجعلی خان از حوزه های علمیه مشهور کرمان است که در ضلع شرقی میدان قرار دارد و در گذشته ،مدرسه ای پررونق بوده که بعد ها به کاروانسرا تبدیل شده است و در حال حاضر دانشکده هنر دانشگاه باهنر کرمان است.

جاذبه‌های گردشگری

 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  11 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  22 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  50 متر
 • موزه سکه کرمان
  59 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  62 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  72 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  84 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  88 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  94 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  133 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  136 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  137 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  146 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  171 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  196 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  228 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  246 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  249 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  256 متر
 • مسجد جامع ملک
  375 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  452 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  483 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  546 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  574 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  594 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  617 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  692 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  710 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  727 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  840 متر
 • جنگل نبکا
  1060 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1160 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1164 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1165 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1183 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1216 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1447 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1465 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1542 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1768 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1774 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1836 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  2071 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2386 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3675 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3922 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4310 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4315 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  4811 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6264 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9074 متر

دیدگاه ها و پرسش ها