ضرابخانه گنجعلی خانه

ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)

ضرابخانه در ضلع شمالی میدان با تزئنیات داخلی گچ بری به شکل آجر کاذب واقع شده است و دارای گنبد بلند و کلاه فرار دارد رنگی کاذب است که بخشی از نور داخل را تامین میکند .کف بنا و زیر نورگیر،حوض مربع شکلی قرار دارد .سردر بنا ساده و با آجرکاری گچی تزئین است.در حال حاضر ،موزه سکه است.آب انبار از بخش های مجموعه تاریخی است که دقیقا در ضلع مقابل کاروانسرا قرار دارد.

جاذبه‌های گردشگری

 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • موزه سکه کرمان
  26 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  33 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  34 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  50 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  52 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  69 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  72 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  88 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  104 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  122 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  126 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  135 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  150 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  177 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  185 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  198 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  227 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  274 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  294 متر
 • مسجد جامع ملک
  369 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  461 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  462 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  527 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  623 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  644 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  666 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  696 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  702 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  777 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  798 متر
 • جنگل نبکا
  1083 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1112 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1117 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1125 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1182 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1233 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1401 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1512 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1536 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1720 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1823 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1885 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  2113 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2435 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3721 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3965 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4260 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4350 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  4765 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6214 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9075 متر

دیدگاه ها و پرسش ها