موزه دفاع مقدس کرمان

موزه دفاع مقدس کرمان

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • موزه دفاع مقدس کرمان
  0 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  902 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  918 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1056 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1474 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1483 متر
 • موزه سکه کرمان
  1509 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  1534 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1534 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  1536 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  1541 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1542 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  1553 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  1560 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1565 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  1592 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1594 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  1594 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  1595 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1603 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1610 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  1612 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  1623 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  1636 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  1670 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1674 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  1696 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  1725 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  1792 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  1866 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  1869 متر
 • مسجد جامع ملک
  1903 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1916 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  1955 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  1994 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1997 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  2027 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  2045 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  2202 متر
 • جنگل نبکا
  2566 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  2580 متر
 • موزه ساعت کرمان
  2691 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  2774 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  3252 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  3276 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4231 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  4240 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  4635 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  5058 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  5629 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6361 متر

دیدگاه ها و پرسش ها