موزه سکه کرمان

موزه سکه کرمان

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • موزه سکه کرمان
  0 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  26 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  41 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  58 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  59 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  66 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  79 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  95 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  97 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  121 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  139 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  142 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  161 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  161 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  193 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  196 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  206 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  248 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  287 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  308 متر
 • مسجد جامع ملک
  396 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  485 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  489 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  551 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  622 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  651 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  676 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  677 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  721 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  784 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  811 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1101 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1106 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1106 متر
 • جنگل نبکا
  1108 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1160 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1234 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1388 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1509 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1525 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1711 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1831 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1894 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  2130 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2444 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3734 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3982 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4254 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4371 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  4752 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6213 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9101 متر

دیدگاه ها و پرسش ها