باغ سنگی درویش خان کرمان

باغ سنگی درویش خان سیرجان

باغ سنگی سیرجان حاصل دست کاشت درویش خان اسفندیاری از زمین داران سیرجانی که در سال 1340 خورشیدی و پس از اجرای طرح اصلاحات ارضی زمین های خود را از دست داده است.درویش خان چاله هایی در زمین خشک حفر و 180 درخت خشکیده را در چاله ها به وسعت 1000متر کاشته و سپس سنگ هایی از شاخه های درختان آویزان کرده و باغی با میوه های سنگی حاصل شده که موزه هنرهای محیطی شده است.

جاذبه‌های گردشگری

  • باغ سنگی درویش خان سیرجان
    0 متر

دیدگاه ها و پرسش ها