مرکز خرید فایتون کرمان

مرکز خرید فایتون کرمان

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • مرکز خرید فایتون کرمان
  0 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  1459 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  2148 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  2560 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  2936 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  3183 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  3184 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  3401 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  3471 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  3688 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  4081 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  4133 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  4151 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  4160 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  4169 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  4171 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  4181 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  4208 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  4227 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  4231 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  4248 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  4253 متر
 • موزه سکه کرمان
  4254 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  4260 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  4271 متر
 • مسجد جامع ملک
  4297 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  4310 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  4313 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  4332 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  4360 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  4365 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  4408 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  4427 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  4443 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  4448 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  4527 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  4543 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  4863 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  4904 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  4921 متر
 • جنگل نبکا
  4965 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  5037 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  5479 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  5739 متر
 • موزه ساعت کرمان
  6080 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  6137 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  6236 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  6687 متر
 • فرودگاه کرمان
  7494 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  7905 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  8006 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  8102 متر

دیدگاه ها و پرسش ها