پارک جنگلی باهنر کرمان

پارک جنگلی باهنر کرمان

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  0 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  2148 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  2960 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  4593 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  4989 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  5204 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  5205 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  5477 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  5540 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  5562 متر
 • فرودگاه کرمان
  5770 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  6020 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  6022 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  6023 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  6024 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  6075 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  6088 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  6101 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  6129 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  6180 متر
 • مسجد جامع ملک
  6182 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  6194 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  6196 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  6201 متر
 • موزه سکه کرمان
  6213 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  6214 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  6264 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  6264 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  6287 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  6306 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  6306 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  6320 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  6361 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  6368 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  6389 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  6460 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  6465 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  6478 متر
 • جنگل نبکا
  6748 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  6834 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  6847 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  6851 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  6978 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  7447 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  7620 متر
 • موزه ساعت کرمان
  7992 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  8031 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  8040 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  8579 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  9624 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  9693 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  9699 متر

دیدگاه ها و پرسش ها