بازار بزرگ ستاره کرمان

بازار بزرگ ستاره کرمان

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  0 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  190 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  259 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  269 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  408 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  410 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  462 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  491 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  540 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  548 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  551 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  574 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  575 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  617 متر
 • موزه سکه کرمان
  622 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  623 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  644 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  653 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  656 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  665 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  710 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  730 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  742 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  743 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  769 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  790 متر
 • مسجد جامع ملک
  791 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  820 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  955 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  994 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1022 متر
 • جنگل نبکا
  1057 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  1113 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1259 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1329 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  1390 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1593 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1603 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1612 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1686 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1689 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  1696 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  1873 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1959 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  2307 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3209 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3530 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4030 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4863 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  5297 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6834 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9197 متر

دیدگاه ها و پرسش ها