اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان

اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  0 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  24 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  114 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  118 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  179 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  190 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  231 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  243 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  249 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  277 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  290 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  294 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  299 متر
 • موزه سکه کرمان
  308 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  325 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  364 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  364 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  369 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  378 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  383 متر
 • مسجد جامع ملک
  385 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  395 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  408 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  409 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  462 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  499 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  547 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  588 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  717 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  804 متر
 • جنگل نبکا
  870 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  979 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  989 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1218 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1406 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1409 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1411 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1454 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1536 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1596 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1695 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1696 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  1822 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  2010 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2146 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3427 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3674 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4079 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4543 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  5060 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6478 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  8961 متر

دیدگاه ها و پرسش ها