مسجد ملک کرمان

مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • مسجد جامع ملک
  158 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  300 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  300 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  335 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  344 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  364 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  370 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  372 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  376 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  376 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  402 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  402 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  403 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  437 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  440 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  445 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  452 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  452 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  459 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  462 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  464 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  471 متر
 • موزه سکه کرمان
  489 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  490 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  599 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  634 متر
 • جنگل نبکا
  645 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  737 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  742 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  780 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  1130 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1229 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1302 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1422 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1430 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1532 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1608 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1675 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1718 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1720 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  1806 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1978 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1994 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2260 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3462 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3636 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  3953 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4448 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  5067 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6320 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  8628 متر

دیدگاه ها و پرسش ها