مسجد جامع کرمان

مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  78 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  133 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  190 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  369 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  382 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  461 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  480 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  542 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  545 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  572 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  591 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  594 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  613 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  634 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  644 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  646 متر
 • موزه سکه کرمان
  651 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  654 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  656 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  677 متر
 • مسجد جامع ملک
  716 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  724 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  747 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  763 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  774 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  827 متر
 • جنگل نبکا
  871 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  887 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  896 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  899 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  914 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  1010 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1181 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1244 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  1350 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  1548 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1699 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1723 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1748 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1752 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1792 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  1794 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  2031 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  2362 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3103 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3393 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  3865 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4904 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  5387 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6847 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9010 متر

دیدگاه ها و پرسش ها