آرامگاه مشتاقیه

آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)

گنبد مشتاقیه در ابتدا مقبره حاکم کرمان در اواخر دوره زندی بوده که در سال های بعد از تدفین مشتاق علی شاه ،که قرآن را با نوای سه تار میخواند و مبدع سیم چهارم ،سه تار ایرانی بود،مدفن کوثر علیشاه همدانی و شیخ اسماعیل هراتی از صوفیان سده 19 میلادی به گنبد اضافه شد و به سه گنبد شهرت یافت.از مجموع سه گنبد،دو گنبد دارای کاشیکاری و یک گنبد آجری است و با کاشیکاری ،گچبری ،مقرنس کاری و کاربندی ها تزئین شده است.

جاذبه‌های گردشگری

 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  0 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  133 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  138 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  259 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  494 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  499 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  513 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  594 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  612 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  674 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  678 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  705 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  724 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  727 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  737 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  774 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  777 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  777 متر
 • موزه سکه کرمان
  784 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  786 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  789 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  810 متر
 • مسجد جامع ملک
  833 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  857 متر
 • جنگل نبکا
  880 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  880 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  891 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  906 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  959 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  989 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  1004 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  1026 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1048 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  1110 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1113 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  1440 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  1473 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  1662 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1823 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1843 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1869 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1881 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1884 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  2162 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  2494 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  2976 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3278 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  3771 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  5037 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  5516 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6978 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9001 متر

دیدگاه ها و پرسش ها