بازار سردار کرمان

بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  36 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  62 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  72 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  99 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  118 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  119 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  126 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  133 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  174 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  174 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  177 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  181 متر
 • موزه سکه کرمان
  193 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  207 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  247 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  268 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  294 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  298 متر
 • مسجد جامع ملک
  340 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  347 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  370 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  480 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  484 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  491 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  494 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  536 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  612 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  684 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  761 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  899 متر
 • جنگل نبکا
  943 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1083 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1288 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1293 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1297 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1336 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1348 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1577 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1636 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1653 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1713 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1892 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  1937 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2264 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3545 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  3789 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4183 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4427 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  4942 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6368 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  8996 متر

دیدگاه ها و پرسش ها