چهار سوق گنجعلی خان

چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  0 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  26 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  43 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  79 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  93 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  98 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  99 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  125 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  126 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  131 متر
 • موزه سکه کرمان
  139 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  168 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  171 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  193 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  204 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  205 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  268 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  288 متر
 • مسجد جامع ملک
  318 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  367 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  368 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  383 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  437 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  445 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  612 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  672 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  743 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  747 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  761 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  795 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  880 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  1034 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  1040 متر
 • جنگل نبکا
  1088 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  1092 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1163 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  1327 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  1347 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1594 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  1595 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  1630 متر
 • موزه ساعت کرمان
  1920 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  1979 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  2175 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  2529 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  3800 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  4023 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  4160 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  4382 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  4692 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  6101 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9012 متر

دیدگاه ها و پرسش ها