باغ موزه هرندی

خانه هرندی،باغ موزه هرندی

درباره جاذبه

جاذبه‌های گردشگری

 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  0 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  402 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  622 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  623 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  905 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  1015 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  1313 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  1554 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  1605 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1630 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  1645 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  1664 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  1687 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  1700 متر
 • موزه سکه کرمان
  1711 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1711 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  1720 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1721 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  1738 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  1749 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1768 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  1772 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  1790 متر
 • مسجد جامع ملک
  1820 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  1822 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  1828 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  1831 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  1867 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  1892 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1905 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  1916 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  1978 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1992 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  2010 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  2307 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  2362 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  2386 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  2494 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  2560 متر
 • جنگل نبکا
  2573 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  2923 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  3093 متر
 • قلعه تاریخی دشتاب
  3226 متر
 • موزه ساعت کرمان
  3543 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  3605 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  3783 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  4155 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  4593 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  5426 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  5613 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  5869 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  9616 متر

دیدگاه ها و پرسش ها