آتشکده آناهیتا کرمان

قلعه تاریخی دشتاب

آتشکده زرتشتیان یا معبد کرمان با مساحت 8هزار متر مربع و مربوط به دوره پهلوی توسط تاجری زرتشتی میان باغی میان بزرگ ساخته و به مکانی برای گردهمایی از بمبئی به کرمان اورده و از دوره ساسانیان روشن است.آتشکده به عنوان اولین موزه اسناد و مردم شناسی زرتشتیان در جهان شناخته میشود.

جاذبه‌های گردشگری

 • قلعه تاریخی دشتاب
  0 متر
 • موزه ساعت کرمان
  414 متر
 • یخدان تاریخی زریسف
  435 متر
 • آتشکده و موزه زرتشتیان
  632 متر
 • قلعه اردشیر کرمان(آثار ملی ایران)
  696 متر
 • آرامگاه مشتاقیه | گنبد مشتاقیه (آثار ملی ایران)
  774 متر
 • بازار مظفری کرمان(آثار ملی ایران)
  853 متر
 • مسجد جامع کرمان(آثار ملی ایران)
  896 متر
 • بیمارستان نوریه(آثار ملی ایران)
  959 متر
 • جنگل نبکا
  988 متر
 • بازار بزرگ ستاره کرمان
  1022 متر
 • اکونو موزه بانو بی بی حیاتی کرمان
  1218 متر
 • بازار وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1238 متر
 • مسجد ملک کرمان(آثار ملی ایران)
  1302 متر
 • حمام وکیل کرمان(آثار ملی ایران)
  1328 متر
 • بازار سردار کرمان(آثار ملی ایران)
  1336 متر
 • بازار اختیاری(اثار ملی ایران)
  1396 متر
 • سرای گلشن(آثار ملی ایران)
  1408 متر
 • مجموعه ابراهیم خان کرمان(آثار ملی ایران)
  1446 متر
 • مسجد جامع ملک
  1446 متر
 • مسجد گنجعلی خان (ثبت ملی ایران )
  1460 متر
 • مدرسه وکاروانسرا گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1465 متر
 • حمام گنجعلی خان کرمان ( آثار ملی ایران)
  1477 متر
 • بازار گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1505 متر
 • ضرابخانه گنجعلی خانه(آثار ملی ایران)
  1512 متر
 • میدان گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1517 متر
 • موزه سکه کرمان
  1525 متر
 • بازار مسگری(آثار ملی ایران)
  1544 متر
 • بازار میدان قلعه(آثار ملی ایران)
  1570 متر
 • آب انبار گنجعلی خان،آب انبار علیمردان خان(آثار ملی ایران)
  1582 متر
 • چهار سوق گنجعلی خان(آثار ملی ایران)
  1595 متر
 • بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  1596 متر
 • بازار بزرگ کرمان
  1602 متر
 • بازار قلعه محمود(آثار ملی ایران)
  1608 متر
 • بازار ارگ(آثار ملی ایران)
  1621 متر
 • بازار نقارخانه کرمان(آثار ملی ایران)
  1671 متر
 • قبه سبز،گنبد سبز(آثار ملی ایران)
  1739 متر
 • راسته جنوبی بازار کرمان(آثار ملی ایران)
  2081 متر
 • گنبد جبلیه کرمان(آثار ملی ایران)
  2210 متر
 • جنگل پردیسان کرمان
  2508 متر
 • موزه دفاع مقدس کرمان
  2580 متر
 • کتابخانه ملی کرمان(آثار ملی ایران)
  2595 متر
 • یخدان مویدی(آثار ملی ایران)
  2617 متر
 • موزه صنعتی کرمان
  2625 متر
 • موزه هنرهای معاصر
  2630 متر
 • مجتمع تجاری صالح المهدی
  2913 متر
 • تخت درگاه قلی‌بیگ(آثار ملی ایران)
  3054 متر
 • خانه هرندی،باغ موزه هرندی
  3226 متر
 • مرکز خرید فایتون کرمان
  5739 متر
 • مجتمع تجاری شفا
  6276 متر
 • پارک جنگلی باهنر کرمان
  7620 متر
 • بزرگراه گردشگری هفت باغ علوی
  8657 متر

دیدگاه ها و پرسش ها